2020. gadā tika uzsākts darbs pie ēkas Daugavpilī, Arodu ielā 21 rekonstrukcijas. Ēkā tika izveidots uzņēmuma centralizētais ražošanas cehs, kas nodrošinās SIA Pārtikas veikalu grupa mazumtirdzniecības veikalus top! Latgales un Vidzemes reģionos ar pašražoto produkciju un uz vietas sadalīto vietējās izcelsmes svaigo gaļu. Projekta attiecināmās izmaksas ir 499 590,61 EUR un publiskais finansējums 199 836,24 EUR. Ieguldījumi ir veikti Daugavpils, Arodu ielas 21 ražošanas ceha izbūvē un jaunu, mūsdienīgu iekārtu iegādē.